• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید
وضعیت پاها در شنای کرال سینه

حرکات پاها از مفصل شروع می شود که ران را به لگن خاصره مربوط...    

وضعیت دست ها در کرال سینه

حرکت صحیح و تکنیکی دست حرکت اصلی در شنای کرال است....    

وضعیت نفس گیری

یکی از قسمت های مهم شنای کرال سینه، هواگیری است و این مرحله...    

دیروز امروز کل بازدید
300 125 153,911

طراحی و برنامه نویسی توسط Ali103