• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید
حرکت پا در شنای قورباغه

بدن به حالت شناور روی آب قرار می‌گیرد. ساق پا ابتدا به سمت...    

تمرینات آموزشی حرکت پای قورباغه

- کارآموز شناگر روی لبه استخر به قراری که هر دو دست به عقب تکیه داده شده...    

اشتباهات رایج پای قورباغه

اشتباه: زانوها بیش از حد معمول از یکدیگر جدا و باز شوند. صحیح: زانوها......    

حرکت دست در شنای قورباغه

دست‌ها با فاصله‌ای درحدود ۲۰-۱۵ سانتی متر در زیر آب با آرنج‌های...    

تمرینات آموزشی دست شنای قورباغه

- در حالی که کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته، برای تعادل...    

اشتباهات رایج دست قورباغه

اشتباه: آرنج‌ها بالاتر از شانه کشیده شوند. صحیح: هنگامی که مرحله......    

هماهنگی دست و پا قورباغه بدون تنفس

اکنون به شرح هماهنگی حرکت دست و پای قورباغه بدون عمل تنفس...    

تمرینات هماهنگی دست و پای قورباغه

- با فشار پا به دیوار استخر در آب سر می‌خوریم. در حال سر خوردن بدن و دست‌ها باید...    

حرکت دست‌ها به همراه تنفس

با شروع مرحله کشش، سر به تدریج از آب بالا می‌آید، به طوری که در آغاز مرحله...    

اشتباهات رایج نفس گیری شنای قورباغه

اشتباه: سر، دیر از آب بیرون آید و عمل دم به تأخیر افتد. صحیح: با شروع......    

دیروز امروز کل بازدید
209 131 323,789

طراحی و برنامه نویسی توسط Ali103