• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید
نفس گیری شنای کرال سینه

متداول ترین الگوی تنفسی به ویژه در جریان تمرینی نفس گیری دوطرفه...    

نفس گیری شنای کرال سینه

متداول ترین الگوی تنفسی به ویژه در جریان تمرینی نفس گیری دوطرفه...    

نفس گیری شنای کرال سینه

متداول ترین الگوی تنفسی به ویژه در جریان تمرینی نفس گیری دوطرفه...    

نفس گیری شنای کرال سینه

متداول ترین الگوی تنفسی به ویژه در جریان تمرینی نفس گیری دوطرفه...    

حرکت پا شنای کرال سینه

حرکت پا در کرال سینه عمدتا شلاقی و پی در پی است که باعث تعادل در شنا و ثبات...    

حرکت پا شنای کرال سینه

حرکت پا در کرال سینه عمدتا شلاقی و پی در پی است که باعث تعادل در شنا و ثبات...    

حرکت دست کرال سینه بیرون آب- ریکاوری

مچ دست شل و آزاد است و آرنج از آب خارج می شود.دست یک نیم دایره فرضی...    

حرکت دست کرال سینه بیرون آب- ریکاوری

مچ دست شل و آزاد است و آرنج از آب خارج می شود.دست یک نیم دایره فرضی...    

کشش دست زیر آب شنای کرال سینه

کشش آب به سمت نیمه بدن است به کمک ساعد شما حجم زیاد آب را به سمت...    

حرکت دست  کرال سینه- ریکاوری، کشش و فشار

در مرحله ریکاوری مچ دست شل و آزاد است و آرنج از آب خارج می شود.دست...    

آموزش کامل کرال سینه

در این ویدیو به حرکت دست در زیر و روی آب دقت کنید و روش صحیح پا زدن...    

آموزش کامل کرال سینه

در این ویدیو به حرکت دست در زیر و روی آب دقت کنید و روش صحیح پا زدن...    

آموزش کامل کرال سینه

در این ویدیو به حرکت دست در زیر و روی آب دقت کنید و روش صحیح پا زدن...    

چرخش بدن در شنای کرال سینه

در این ویدئو چرخش یا رولینگ بدن در شنای کرال سینه نمایش میدهد.این...    

تکنیک صحیح دست کرال سینه

در این ویدیو با تکنیک صحیح دست در شنای کرال سینه آشنا خواهید شد.به حرکت دست دقت نمایید...    

دیروز امروز کل بازدید
209 121 323,779

طراحی و برنامه نویسی توسط Ali103