• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید
حرکت دست شنای کرال پشت

ورود دستها در جلوی شانه ها شبیه قرار گرفتن دو عقربه ساعت روی دو عدد 1 و...    

حرکت دست ریز آب شنای کرال پشت

در مرحله کشش تنه شما به سمت دستی که در حال ورود به آب است می چرخد...    

شنای کامل کرال پشت

در کرال پشت به نکات زیر دقت نمایید: نحوه کشش زیر آب چرخش حول محور...    

دیروز امروز کل بازدید
209 136 323,794

طراحی و برنامه نویسی توسط Ali103