• خوش آمدید. شما به عنوان میهمان در سایت حضور دارید
حرکت دست

دستها را به کمک ساعد بصورت عدد هشت آب رابه سمت سینه و شکم بکشید.سپس دستها را مانند انتهای عدد پنج به هم نزدیک......    

نفس گیری

همزمان با کشش آب سر و شانه به سمت بالا آمده نفس گیری کنید و قبل از صاف شدن دست ، سر وارد آب می شود...    

حرکت پا 1

پاشنه پای خود را به باسن نزدیک کنید سعی کنید انگشتان پا را به سمت ساق پا بکشید. دو زانو را به هم بچسبانید سپس مچ......    

حرکت پا 2

پاشنه پای خود را به باسن نزدیک کنید سعی کنید انگشتان پا را به سمت ساق پا بکشید. دو زانو را به هم بچسبانید سپس مچ......    

حرکت پا 3

پاشنه پای خود را به باسن نزدیک کنید سعی کنید انگشتان پا را به سمت ساق پا بکشید. دو زانو را به هم بچسبانید سپس مچ......    

حرکت پا 4

پاشنه پای خود را به باسن نزدیک کنید سعی کنید انگشتان پا را به سمت ساق پا بکشید. دو زانو را به هم بچسبانید سپس مچ......    

حرکت پا 5

پاشنه پای خود را به باسن نزدیک کنید سعی کنید انگشتان پا را به سمت ساق پا بکشید. دو زانو را به هم بچسبانید سپس مچ......    

هماهنگی دست و پا 1

هماهنگی در شنا مهمترین رکن برای پیشروی شماست. بنابراین بعد از تمرینهای مجزا دست و پا روی هماهنگی تمرکز کنید....    

هماهنگی دست و پا 2

هماهنگی در شنا مهمترین رکن برای پیشروی شماست. بنابراین بعد از تمرینهای مجزا دست و پا روی هماهنگی تمرکز کنید....    

هماهنگی دست و پا 3

هماهنگی در شنا مهمترین رکن برای پیشروی شماست. بنابراین بعد از تمرینهای مجزا دست و پا روی هماهنگی تمرکز کنید....    

شنای کامل قورباغه

این ویدئو شامل اجرای شنای زیبای قورباغه به همراه نمایش نکات مهم در هر حرکت می باشد...    

دیروز امروز کل بازدید
209 129 323,787

طراحی و برنامه نویسی توسط Ali103